تیموتی جدید Chala-bae به علاوه یک جنگ از کلمات و برهنه مهمانان

این هفته در اخبار ستاره های ما را بشنود رفع سریع پادکست را پوشش می دهد:


ما می شنویم: تعمیر سریع یک Spotify منحصر به فرد در هفته-در-نقد و بررسی پنج دقیقه پادکست از صفحه شش شایعات پادکست ما را بشنود. صفحه شش سردبیران مگی Coughlan و یان مور شکستن بزرگترین داستان این هفته – از جمله شادی از شش رضایت بخش ترین قطعه از شایعات بی اساس.

برای همه juiciest بیل های اتحاد جماهیر شوروی در مورد مشاهیر و بالا جامعه مشترک به ما شنیدن پادکست منتشر شد هر سه شنبه, چهار شنبه و پنج شنبه صبح.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>