قانون جذب tagged posts

مفهوم قانون جذب

قانون جذب
قانون جذب جهانی است و هر شخصی تحت تأثیر آن قرار می گیرد. و همیشه درست است که آنچه من فکر می کنم و آنچه احساس می کنم و آنچه می گیرم همیشه یک مسابقه است و یک فرد در کره زمین وجود ندارد که نمی داند وقتی آنها به دنیا آمده اند و شخصی در کره زمین وجود ندارد این با فهمیدن آن فایده ای ندارد. اما بسیاری ، بسیاری ، بسیاری هنوز سؤال نمی کنند و بنابراین هنوز برای پاسخ آماده نیستند. و بنابراین به ما می گویند که گرچه همه این اطلاعات را می خواهند ولی همه لزوماً برای آن آماده نیستند. ما برای متقاعد کردن آنها تلاش نمی کنیم زیرا اگر از آنها سؤال نمی شود ، جواب های شما فقط تحریک کننده است...

Read More