‘انگل’ توزیع کننده برنده مناقصه جنگ برای پرنسس دایانا تلنگر

توزیع کننده پشت اسکار احساس “انگل” برنده مناقصه جنگ برای آینده فیلم “اسپنسر” به ستاره کریستن استوارت به عنوان پرنسس دایانا.

شرکت نئون تیمی با موضوع Studios به پرداخت بیش از 4 میلیون دلار برای ما حقوق با توجه به مهلت. این فیلم — که به شرح زیر سه روز بحرانی در دیانا زندگی در ’90s زمانی که او تصمیم گرفت ازدواج او کار نمی — خواهد بود کارگردانی شده توسط Pablo Larraín به عنوان نوشته شده توسط Steven Knight (“Eastern Promises”).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>