وبلاگ برای تشکر از نظامی دامپزشکان از طریق جمع آوری کمک های مردمی زوم تماس

جانبازان نظامی که داوطلبانه برای مبارزه با کروناویروس بحران رو دعوت به جهان داغترین زوم تماس با ما گفت.

عنوان صفحه شش به گزارش WME honcho ریچارد وایتز شده است میزبانی ستاره نکردم آنلاین جمع آوری اعانه که باید تبدیل به یک باید برای quarantining Hollywood insiders. در اخیر نسخه گلدمن ساکس مدیر عامل دیوید جزایر اهدا $200,000 نمایندگی از ثروت خود را مدیریت بخش و دعوت تیم مرزی — یک تیم از جانبازان کمک می کند که در پی حوادث — پیوستن به تماس با امثال John Legend, LL Cool J, Clive Davis و برگرد اجرا شود.

tinyurlis.gdclck.ruulvis.netshrtco.de

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>