مشاوره تلفنی کنکور

درجلسه مشاوره تحصیلی تلفنی با اعتنا به نیاز علم آموز و سبک مطالعاتی او روش های مطالعه آموزش داده خواهد شد.آیا پیگیری و رسیدگی در مشاوره تلفنی کاهش از مشاوره حضوری است؟ مشاوران پس از بررسی برنامه هفته گذشته، نقاط ضعف و قوت علم آموز را اساسی وی در میان می گذارند و نکته ها و هدایت های واجب را به او گوشزد می کنند. مشاور کنکور به شخصی گفته میشود که از تجربه و تبحر به اندازه برخوردار بوده و بتواند مراجعه کنندگان را در مسیری درست سوق دهی نماید. اساسی توسعه حوزه کنکور مشاوره تحصیلی تلفنی هم متقاضیهای متعددی داشته اما در این چندین سالی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرده، دانشآموزانی که از ما خواهش حرف تلفنی را دارا هستند عمده شده. بنابرین از همین حیث نیز مشاوره تلفنی نسبت به مشاوره حضوری ارجحیت دارد. سخت یا این که آسان بودن امتحان متعلق به دیتاها شما است، ولی که امتحان آیتم نظر از کنکور در ایران مشاوره تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری آسانتر است. در این طریق مشاور فولدر سوال ها را به همراه پاسخنامه برای خانواده علم آموز ارسال می نماید که البته فولدر پاسخنامه اساسی رمزعبور می باشد که فقط در اختیار خانواده دانش آموز قرار می گیرد و تنها پس از نقطه نهایی آزمون قابل دسترسی می باشد. در این تراز پس از گفت و گوی تلفنی علم آموز و مشاور و بررسی وضعیت دروس علم آموز توسط مشاور تحصیلی ، برنامه علم آموز در قالب یک عکس برایش ارسال می شود. اهمیت توجه به این که جلسات مشاوره تحصیلی تلفنی بارسا به سبک علی میرصادقی (نویسنده دومین کتاب انگیزشی دنیا در سال 2013) می باشد، بخش بیشتر ای از فعالیت مشاوران به کتنرل مسائل روحی و کلام های اصولی و هدفمند انگیزشی اختصاص داده می شود.3. درسال تحصیلی بدون شک دانش آموز در گیر نوسانات روحی متعددی خواهد شد و همین مسئله اثر گذاری مهمی بر روی عملکردش خواهد داشت. پس از مشخص و معلوم شدن این مورد، مشاور به جهت شما برنامه ریزی کرده و طرز مطالعه صحیح و بنیادی را تدریس خواهد داد. چرا که در مشاوره حضوری به جهت رفت و آمد به مرکز مشاوره نیاز به صرف دوران دارید و هر بار طی کردن همین مسیر چیزی حدود یک الی دو ساعت از شما وقت می گیرد؛ درصورتی که نیاز باشد هفته ای 2 مرتبه به جلسه مشاوره حضوری بروید، حدود 3 الی 4 ساعت از دوران خود را از دست دیتا اید که همین مدت روزگار برای یک داوطلب کنکور میزان قابل توجهی است.یکی دیگر از اصلی ترین مزایای مشاوره تحصیلی تلفنی و غیرحضوری نسبت به مشاوره حضوری همین می باشد که شما می توانید هر روز یا هر شب دارای تماس تلفنی ، پیام کوتاه یا از طریق تلگرام اساسی مشاور تحصیلی خود در ارتباط باشید و تمام برنامه روزانه و تمام سوال ها و تضارب های ذهنی خود را مهم مشاور در دربین بگذارید. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد شماره مشاوره تلفنی کنکور بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر