در صورتی که با انواع درد قفسه سینه و تپش قلب مواجه شدید، بهترین راه حل مراجعه به مشاوره قلب و عروق می باشد. اما بهتر است از چگونگی خدمات آن ها نیز مطلع باشید. پس با ما همراه شوید تا شما را با خدمات مشاوره قلب و عروق و دکتر تغذیه بیشتر آشنا کنیم. زمانی که شما به مشاوره قلب و عروق مراجعه می کنید. در ابتدا  در مورد درد مشاور سوال هایی از شما می کند و سپس با بررسی های لازم آزمایشاتی را به شما می دهد.

پس از انجام آزمایشات شما به مشاوره باید مراجعه کنید و آزمایشات را نشان دهید. در صورت نیاز مشاوره قلب و عروق تست هایی را بر روی شما انجام می دهد تا انواع درد قفسه سینه و تپش قلب را بر روی شما تشخیص دهد و  یا در صورت نیاز شما را برای نوار قلب و یا بقیه انجام امور نظیرتست های گوناگون و عکس و یا غیره می فرستذ.

یک مشاوره قلب و عروق خوب نهایت سعی خود را می کند تا  انواع درد قفسه سینه و تپش قلب شما را با دارو، ورزش و تغذیه مناسب درمان کند و یا نهایتاً با دارو درمان شما را انجام دهد و کمتر به فکر جراحی باشد. پس در صورت نیاز پس از بررسی های لازم و تجویز دارو شما را به دکتر تغذیه معرفی می کند.

آشنایی با خدمات مشاوره قلب و عروق و دکتر تغذیه

اگر به دنبال بررسی ارتباط انواع درد قفسه سینه و تپش قلب با خدمات دکتر تغذیه و مشاوره قلب و عروق در ادامه با ما همراه باشید.

اما در این مرحله، دکتر تغذیه وظیفه بسیار سنگینی دارد. دکتر تغذیه، نوع دردی که شما دارید را با سن، قد، وزن، جنسیت و بسیاری دیگر از موارد بررسی و سپس دستور غذایی سالم را به شما ارائه می دهد. دکتر تغذیه ویتامین و کالری بدن شما را با تغذیه مناسب و سازگار با بدن شما انجام می دهد، علاوه بر آن که سعی خود را بر این می گذارد تا با ورزش های مناسبی شما را آشنا کند تا در کنار تغذیه سالم، مصرف سبزیجات تازه  نیازی به عمل و یا مصرف دارو نداشته باشید.

در فواصل که مشخص شده شما باید مجدداً به مشاوره و دکتر تغذیه مراجعه کنید تا در صورت نیاز عکس و یا آزمایشات گرفته شود تا دکتر ببیند درد شما کمتر و یا از بین رفته است یا خیر، ضمن آن که دکتر تغذیه نیز با کنترل کردن وزن دوباره شما و غیره تغذیه و یا ورزش های شما تغییر داده و دوباره دستورات جدیدی را برای شما صادر خواهد کرد.